Кавын по татарскиБез рубрики
Ничек кавын карбыз сайларга?
024
Кавын Үлән исе килеп торган кавын өлгермәгән була. Җылыда, көн үзәгендә аның исе ныграк сизелә. Суккалаганда тонык тавыш чыкса, кавын өлгергән.